Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

4. Saa dybt er det forvendte hierte
I daarligheder sunket ned,
At GUd foruden nød og smerte
Den jammer ey at ændre veed,
Skal hand den arme siel oplede,
Og føre til sig selv igien,