Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

Hielp GUd! hvor maa den først da svede,
Før den til ham vil haste hen.