Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

5. Til dette høye verk at drive
GUds søn blev selv vort kiød og blod,
At hand saaledes kunde give
Sig ind i al vor jammers flod,
I svaghed, trængsel, skam og pine,
Ja ind i korsets haarde død,
Hand vilde selv saa villig trine
Kun for at frelse os af nød.