Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

6. Den vey, vort hoved da har funden,
Den vey hans lemmer følge maa,
At hvo som er med ham forbunden,
Og i hans fodspor ret vil gaae,
Den skal i nød og jammer føres
Langt bort fra verdens lys og skin,
At kiødet kand til intet giøres,
Som vil forvilde vore trin.