Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

7. Den, disse dybe ting kand lære,
Giør ingen modgang let forsagt;
Thi det, vi agte tungt at være,
Det bringer aanden lys og magt,
Al verdens lyst at undertræde,
Da hun, hvad jordisk er, forsmaaer,
Og kalder ingen ting sin glæde,
Som ey til evig tiid bestaaer.