Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

9. Men korset jager vore blinde
Og høye verdens tanker bort,
Saa vi kand selv forstaae og finde,
At verden har slet intet stort;
Da lære vi at være stille,
Og taalig gaae vor korses gang,
Og ønske kun, at GUd vil skille
Os fra os selv, vor største tvang.