Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

11. Det lærer os, os selv at hade,
Og kalde GUd allene god,