Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

15. Det kunde vi besværlig vide,
Saa længe saadan lyst kand staae,
Men settes dette lys til side,
Da maa det eget sind forgaae,
Da lære vi vor troe at kiende,
Om den paa GUd er ene sat,
Om kierligheden da vil brænde,
Naar verdens trøst har sagt: god nat!