Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

17. Da skal vor trængsel snart bortrinde,
Som vilde hiertet slaae i toe;
Thi korset jager vore sinde
Hen ind i din foreenings roe,
Da gaae vi giennem bitter møye
Til naadens riges stille stand,