Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

Hvor ey det dybe eller høye
Os fra vor JEsu skille kand.