Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

18. Thi som GUds søn, vor ordens mester,
Ved korset selv fuldkommet blev,
Saa kand hans folk og himmel-giester
Ey have noget friheds-brev,
Men som hand gik i verdens møye,
Saa bør det og med dem at skee,
Saa sandt man med forklaret øye
Sig skal i GUd forklaret see.