Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu derfor maa du dog ey plat

Mel. O GUd af himlen see her til.