Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu derfor maa du dog ey plat

11. Dig synes, at du aldrig kand
Dets muelighed betænke,