Brorson, Hans Adolph Uddrag fra En christen har et kæmpe-mood

12. Vil GUd mit øye lukke til,
Saa blind fornuften giøre,
At jeg ey veed, hvad vey hand vil
Mig arme synder føre,
At min forstand
I nøden kand
Ey nogen udgang finde,
Dog vil jeg overvinde.