Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

Det koster megen kamp og striid,
Naar man i grunden vil en christen blive,
For kiødet er det som den dyre tiid,
I Christi død sig stedse hen at give,
Og har man een og anden kamp forbi,
Der følger ti, der følger ti.