Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

3. Dog er det vel den møye værd,
Naar man den fryd og herlighed besinder,
Som den, der ret har lært at kæmpe her,
Til seyer-krands for lammets throne finder,
Det er vel svart, men naaden giør det let,
Forstaaer det ret :,: