Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

5. Da barnet seer sin fader paa,
I saadan syn ham selv med lyst befinder,
Det bliver fuldt af livets klare aae,
Som til een aand ham da med GUd forbinder.
O hvem forstaaer hvad da i aanden skeer,
Før man det seer :,: