Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

7. Hvad GUd hand har, det har man og,
Der staaer GUds himmel os til brug og pleye,