Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

Hvor yndeligt og lifligt er det dog,
At have JEsum selv til arv og eye,
Og vidre kand jo ingen ønsker gaae,
End GUd at faae :,: