Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster megen kamp og striid

8. Op, op min siel bliv ikke træt,
Al mørkheds vold og magt at giennembryde!
Hvad klager du, din evne er saa slet,
Betænk din kraft, som GUd dig lader byde,
Betænk, at slippe ind ad himlens dør,
Hvor got det giør :,: