Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster ey for megen striid

7. Saa skal dit lys igien opgaae,
Og solen skinne efter nattens skygge,
Hvad du har troet skal synlig for dig staae,