Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster ey for megen striid

Paa GUd du kand frimodig altid bygge,
En christen i en salig tilstand staaer,
I hvor det gaaer :,: