Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor troe kand giennem alle baand

Mel. Hvad min GUd vil.