Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor troe kand giennem alle baand

Langt mere bør vi nu den vey
Til troens seyer finde.