Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor troe kand giennem alle baand

6. Og naar Guds sandheds vidner see,
At liv og blod skal voves,