Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor troe kand giennem alle baand

Saa lade de det gierne skee,
Naar JEsus kun kand loves,
De vilde ikke være frie,
Og Christi sandhed svige,
Da gaae de deres kirke-stie
I blod til himmerige.