Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

Far dog fort! far dog fort!
Zion! fort i livets trin,
Lad den første brand ey slykkes
Skynd dig frem ved dagens skin,
At dig maalet ey forrykkes;
Zion! ind ad livets snevre port.
Far dog fort! far dog fort!