Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

2. Uforsagt :,:
Zion! uforsagt i striid,
Bort med sorgens klage-tone,
Hold dig kek en liden tiid,
See kun alt til livets krone,
Zion! merker du skiønt fiendens magt.
Uforsagt :,: