Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

3. Følg kun ey :,:
Zion! følg kun ey den flok,
Som dig stor og stolt vil giøre,
Lover guld og penge nok,
Lad som du kand ikke høre,
Zion! naar man viser lystens vey.
Følg kun ey :,: