Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

4. Prøv dog ret :,:
Zion! prøv dog ret den aand,
Hvoraf slige forslag giøres,
Tag dog ikke i hans haand,
Lad dig af din stierne føres,
Zion! her er baade krumt og slet.
Prøv det ret :,: