Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

5. Træng herind :,:
Zion! træng herind til GUd,
Mod og kraft og lys at finde,
Lad din lampe ey gaae ud,
Fat i JEsu mod at vinde,
Zion! ud fra verdens hykle-sind.
Træng herind :,: