Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

6. Bryd herud :,:
Zion! bryd herud med magt,
Seer du ey hvor andre brænde?
Staaer du fast i naadens pagt?
Nu vel an! saa lad det kiende,
Zion! viis, at du est JEsu bruud.
Bryd herud :,: