Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Far dog fort! far dog fort!

7. Til din død :,:
Zion! til din død staa fast,
Lad dig aldrig meer beknyttes,
Tiden endes med en hast,
Kronerne skal snart udbyttes,
Zion! vær kun troe, som JEsus bød,
Til din død :,: