Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu al min fryd og ære

Som paatog dig al vor skam,
Din vil jeg allene være :,:
Skulde jeg dig overgive,
Bære titel af en bruud?
Og ey trofast holde ud?
Ney :,:,:,: jeg vil dig troe forblive.
Salig! salig! salig hver :,:
Salig! salig! salig hver,
Som sig bereder her
Til lammets høy-prægtigste bryllups-færd :,: