Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu al min fryd og ære

2. Lad mig aldrig saa vanære
Min fornemme christen-stand,
At jeg, udi korsets vand,
Skulde vankelmodig være, :,:
Eller lade verdens glæde
Fra din kierlighed mig faae,
Men at jeg behiertet maa
Al :,:,:,: forhindring undertræde.
Salig, salig etc.