Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu al min fryd og ære

3. Lad din naade altid gyde
Olie til troens brand,
At hun aldrig slykkes kand,
Men i større kraft frembryde, :,:
Lad min lampe smykket blive
Med aarvaagenhed og fliid,
At hun midt om midnats tiid
Kand :,:,:,: den største flamme give.
Salig, salig etc.