Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu al min fryd og ære

Altid bede, stride, vaage :,:
Til den søde stund mig glæde,
Naar der raabes høyt engang,
Blant basuners stærke klang,
Op :,:,:,:! din brudgom er til stede.
Salig, salig etc.