Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu al min fryd og ære

5. Lad os da med glæde findes,
Naar du bryder hastig frem,
Og din bruud vil hente hiem,
Lad os da ret nær forbindes :,:
At jeg hos din side settes,
Og ved lammets brude-bord
Med en meer end meget stoer
Sød :,:,:,: og liflig glæde mættes.
Salig, salig etc.