Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

Mel. O GUd! Du fromme GUd.