Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

GUd har sin skabning kier, thi hvad hand selv har giort,
Er alle tider i hans øyne got og stort.