Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

8. Og hvad bevæger GUd, saa mangen gang at drage
Den arme siel fra synd og kiødets lyst tilbage?
Hand vil endnu, hand kand, hand har en vældig arm,
Men sygen stikker i dit eget bryst og barm.