Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

10. Nu saa randsag mig selv, og see paa mine gange,
Og lad mig ikke meer med hykle-fagter prange,
Du HErre, kiender mig, oplys mit dumme sind,
Til dine veye jeg endnu er alt for blind.