Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

11. Skal jeg til himlen see, saa kand jeg ey tillige
Beskue jorden ret, eet maae af disse vige.
Saa giv min siel et klart eenfoldigt øye, som
Alt op ad seer, og ey i verden løber om.