Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster meer, end man for først betænker

10. Man kand endog ved maalet ofte glide,
Og skade paa sin krone skamfuld lide,
Den bag os var, kand komme for os fort,
Og tage os vor seyers krone bort.