Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Det koster meer, end man for først betænker

11. O slagtet lam! som stedse tro er ble ven,
Som kierlighed til død og grav har dreven,
Giv mig den kraft, at jeg til gravens muld
Maa være dig af hiertet tro og huld.