Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Allevegne hvor jeg vanker

4. O hvor vil jeg mig da glæde,
Naar min JEsus mig vil klæde,
Føre ind paa himlens slot,
O hvad vil det være got.