Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Allevegne hvor jeg vanker

6. Der er livet ufortrøden,
Fri fra synden, fri fra døden,
O hvor vil jeg være froe
I Guds englers samqvems roe.