Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

2. Kom nu, min siel, nu vil vi derhen gaae,
hvor lammet og hans troe udvalde staae,
Vi ville gaae med Zions flok i rad,
Som er u-endelig i JEsu glad.