Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

3. Velsignet vær evindelig min dag,
Da jeg gaaer ud fra kroppens skiul og tag,
Som hindrer mig, det dødelige leer,
At jeg, Guds søn, dit ansigt ikke seer.