Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

4. O JEsu, du mit liv i dødens nat,
Min ven, naar jeg af alting er forladt,
Min aand med magt ansøgning hos dig giør,
Ach luk mig op den skiønne himlens dør.